Registrace

Vyplňte přesně všechny požadované údaje
Identifikační číslo (IČO)
Rodné číslo (bez lomítka):
Jméno a příjmení (používat české znaky):
Vaše banka:
Email:
(pro zasílání dočasného hesla)
Číslo mobilního telefonu:
(pro zasílání ID klienta)
Souhlas se zpracováním osobních údajů

rodné číslo [Vaše rodné číslo]

Naše společnost EM Investment s.r.o., se sídlem Hálkova 1406/2, 12000 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C176824 , IČ: 24815250, jako provozovatel www.pujcka365.cz a správce osobních údajů, respektuje soukromí svých návštěvníků a dbá na Vaši online bezpečnost tím, že chrání Vaše osobní údaje a soukromí při každé Vaší návštěvě našich webových stránek nebo komunikaci s nimi.

Tyto zásady ochrany osobních údajů Vám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (jinak také obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR), nabízejí podrobné vysvětlení ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám v souvislosti se žádosti o půjčku poskytnete nebo které o Vás shromáždíme.

1. Shromažďované údaje.

1.1. Osobní údaje, které shromažďujeme, zpravidla zahrnují následující údaje, avšak za určitých okolností si můžeme k Vaší žádosti vyžádat dodatečné dokumenty: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa sídla, rodné číslo, IČO (Identifikační číslo), emailová adresa, číslo mobilního telefonu, číslo a fotokopie občanského průkazu, údaje nutné pro přezkoumání vaší úvěruschopnosti, případně další informace a dokumenty, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím našich webových stránek.

Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány v rámci provozu našich webových stránek. Tyto činnosti můžeme provádět následujícími způsoby:

1.2. Shromažďujeme údaje týkající se Vašich návštěv na našich webových stránkách a k tomu využívaných zdrojů. Jedná se zejména o údaje o lokalitě, weblogy, provozní data a další komunikační informace.

1.3. Shromažďování osobních údajů nám dále umožňují formuláře, které vyplníte na našich webových stránkách, např. registrace nebo vyplnění žádosti o podnikatelskou půjčku.

1.4. Ke shromažďování údajů může docházet i v případě, že budete z jakéhokoli důvodu komunikovat s našimi pracovníky, a to jak prostřednictvím telefonu, tak prostřednictvím emailové komunikace.

1.5. Pokud si chcete půjčit a my s Vámi neuzavřeme smlouvu o podnikatelské půjčce, zpracováváme vaše osobní údaje 1 rok ode dne, kdy nám s jejich zpracováním udělíte souhlas, nebo ode dne, kdy Vaši žádost zamítneme. Pokud s Vámi smlouvu o půjčce uzavřeme, zpracováváme vaše osobní údaje 10 kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o půjčce nebo splacení všech závazků, přičemž přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

2. Soubory cookie.

V některých případech můžeme ke shromažďování informací týkajících se našich služeb používat soubory cookie, a to pro statistické účely našich webových stránek.

Takto shromažďované informace nebudou obsahovat žádné identifikační údaje. Jedná se výhradně o statistické údaje týkající se našich návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky použili. Nebudou tak sdíleny žádné osobní údaje, jež by mohly vést k Vaší identifikaci.

Prostřednictvím souborů cookie můžeme shromažďovat informace o Vašem běžném používání internetu. Při použití dojde k automatickému stažení souborů cookie do Vašeho počítače, kde jsou uloženy na pevném disku spolu s přenesenými informacemi. Údaje vyhledávané soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a nabízené služby.

Váš internetový prohlížeč může používání souborů cookie zakázat. Toho dosáhnete tím, že v nastavení svého internetového prohlížeče zvolíte zákaz všech souborů cookie. Pokud však skutečně zakážete stahování souborů cookie, mohou být pro Vás některé funkce našich webových stránek nefunkční nebo nedostupné.

3. Jak používáme Vaše údaje.

3.1. Informace, které nám poskytnete, budou elektronicky zaznamenány a mohou být použity k ověření Vaší totožnosti a následně ke scoringu Vaší žádosti o podnikatelskou půjčku; k odhalování a předcházení podvodům, legalizaci výnosů z trestné činnosti; abychom Vás kontaktovali; a k inkasu případných peněžních závazků, které vůči nám máte.

3.2. Všechna zadání, která učiníte prostřednictvím našich webových stránek nebo přímou komunikací s našimi pracovníky, nám umožní užívání informací, jež nám poskytnete v souvislosti s našimi produkty či službami. Můžeme Vám zasílat emailem či sms zprávou nebo Vám sdělit telefonicky informace o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem (včetně nabídek akcí a slev), pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas.

3.3. Údaje používáme též k plnění všech našich závazků vůči Vám vyplývající ze smlouvy o půjčce a pro správu Vašeho obchodního případu, pro Vaši identifikaci, prevenci proti podvodům a pro analýzu rizik, k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro analýzu používání našich produktů a vývoj nových a pro výzkum trhu.

3.4. Použití Vámi poskytnutých údajů může být nutné i v případě změn či vylepšení našich webových stránek, a to za účelem oznámení Vám příslušných změn.

3.5. Můžeme Vás kontaktovat ohledně produktů a služeb, jež byly předmětem Vámi v minulosti realizované transakce na našich webových stránkách.

3.6. V případě, že k tomu máme Váš souhlas, můžeme umožnit třetím osobám používání informací námi shromážděných.

3.7. Případní noví zákazníci mohou být námi nebo třetími osobami kontaktováni pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas prostřednictvím našich webových stránek, či webových stránek třetích stran. Zasíláme tak pouze sdělení, s nimiž jste vyslovili souhlas.

3.8. Pokud si nepřejete, abychom my nebo třetí osoby údaje užívali, můžete poskytnutí takového souhlasu odmítnout způsobem uvedeným v těchto zásadách. Po obdržení Vašeho odmítnutí souhlasu Vaše údaje odstraníme z veškeré emailové komunikace či jiné komunikace s třetími osobami.

3.9. Třetím osobám poskytujeme výhradně statistické údaje. Nesdělujeme Vaši totožnost, poskytujeme pouze matematické údaje o našich návštěvnících.

4. Předání osobních údajů.

4.1. Námi shromažďované údaje týkající se Vaší osoby můžeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předávat zpracovatelům v rámci Evropské unie i mimo ni za účelem zpracovávání. Poskytnutím svých údajů vyjadřujete souhlas s jejich předáváním a uchováváním. K zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů činíme všechna přiměřená opatření v souladu s právními předpisy a těmito zásadami.

4.2 Informace nám poskytnuté budou uchovávány na zabezpečených serverech. Transakční údaje jsou z důvodu bezpečnosti zakódovány.

4.3. Upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a bezpečnost údajů, přijímáme však všechna odpovídající opatření k ochraně informací, jež nám jsou zasílány elektronicky. Předávání jakýchkoli údajů z Vaší strany probíhá výlučně na Vaše nebezpečí. V některých případech Vám může být umožněn přístup do sekcí našich webových stránek vyžadujících zadání přístupového hesla. Za bezpečnost a utajení takového hesla odpovídáte výhradně Vy.

5. Zpřístupnění osobních údajů.

5.1. Za určitých okolností můžeme zpřístupnit osobní údaje osobám v rámci společnosti COREFIN s.r.o., se sídlem Na Zámecké 1518/9, Praha 4, 140 00 IČ: 27574661 a také v rámci společnosti B4B INKASSO s.r.o., se sídlem 736 01 Havířov – Podlesí, Kollárova 1653/2b, IČ:26794845 pro účely (i) posouzení úvěruschopnosti a solventnosti Klienta, (ii) detekce a prevence podvodů, (iii) prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (iv) vymáhání pohledávek, a (iv) analýzy a statistiky.

Dále můžeme zpřístupnit osobní údaje za účelem vzájemného informování uživatelů registru European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika.

5.2. Ke zpřístupnění údajů třetím osobám může dojít:

5.2.1. v případě prodeje našeho podniku nebo jakékoli jeho části třetí osobě;

5.2.2. v případě, že budeme v souladu s platnými právními předpisy mít takovou povinnost;

5.2.3. za účelem předcházení podvodnému jednání a napomáhání při ochraně před podvodným jednáním k omezení úvěrových rizik;

5.2.4. při zpracovávání přímého inkasa či jiných plateb splatných z Vaší strany na základě smlouvy o půjčce.

6. Odkazy na stránky třetích osob.

Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na stránky třetích osob. Tyto odkazy se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, s nimiž se poklepáním na příslušný odkaz můžete seznámit. Za odkazy na stránky třetích osob neodpovídáme. Naše odpovědnost se vztahuje výhradně na naše vlastní internetové stránky, a z tohoto důvodu odmítáme jakoukoli odpovědnost za odkazy na stránky třetích osob, neboť na ně nemáme žádný vliv.

7. Doba zpracování.

Pokud nevyplývá z podmínek, kterými se řídí náš smluvní vztah, nebo z právních předpisů něco jiného, Vaše údaje budeme zpracovávat od okamžiku jejich poskytnutí do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

8. Dobrovolnost a aktuálnost.

Poskytování údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení nebo vyloučení některých poskytovaných služeb.

Vaší povinností je přispět k tomu, aby všechny Vaše zpracovávané osobní údaje byly přesné a aktuální. Každou změnu v osobních údajích bez odkladu ohlaste na emailovou adresu info@pujcka365.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách.

9. Přístup k osobním údajům.

Máte právo na (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na úpravu osobních údajů po nahlášení změny na emailovou adresu, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Svou žádost o umožnění přístupu k osobním údajům prosím zašlete na adresu info@pujcka365.cz

10. Věk.

Našich služeb můžete využívat pouze po dosažení věku 21 let.

11. Kontakt a odhlášení.

Neodepřete-li svůj souhlas, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoli z Vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Svůj souhlas se zasíláním informačních emailů můžete odepřít zasláním emailu na info@pujcka365.cz

12. Jak nás kontaktovat.

V případě dotazů, žádostí nebo připomínek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů se na nás bez váhání obraťte, a to elektronicky na následující emailovou adresu info@pujcka365.cz

Potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské půjčce

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o podnikatelské půjčce.

Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Klient

znamená fyzickou osobu podnikatele blíže specifikovanou v čl. 2. OP.

Věřitel

znamená obchodní společnost EM Investment s.r.o., IČ 24815250, se sídlem Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2, zapsanou v OR MS Praha, oddíl C, vložka 176824.

Klientská zóna

znamená webovou aplikaci na Internetových stránkách věřitele, jejímž prostřednictvím je Klient oprávněn po zadání Uživatelského jména a hesla činit Žádosti o půjčku či správu svých údajů.

Dokumentace

znamená: prostou kopii (i) platného občanského průkazu Klienta (kopii obou stran) a (ii) jiného identifikačního dokladu Klienta, případně dokumentů nezbytných pro ověření úvěruschopnosti je-li tento Věřitelem požadován.

Údaje

znamená informace a údaje včetně osobních údajů týkajících se osoby Klienta.

Uživatelský profil

znamená uživatelský účet Klienta vedený Věřitelem a obsahující veškeré informace zadané Klientem v souvislosti se Smlouvou, dostupný Klientovi na Stránkách věřitele.

Registrace

znamená: řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných Věřitelem v registračním formuláři na Stránkách věřitele nebo v Klientské zóně osobně Klientem.

Stránky věřitele

znamená internetové stránky Věřitele na adrese http://www.pujcka365.cz

Bankovní účet Věřitele

znamená: bankovní účet Společnosti uvedený ve Smlouvě o půjčce a Klientské zóně, na který Klient provádí úhradu všech plateb, které je Klient povinen provést ve prospěch Věřitele.

Potvrzení věřitele

znamená: e-mailová nebo SMS zpráva Věřitele o schválení poskytnutí Úvěru Klientovi.

RPSN

znamená roční procentuální sazbu nákladů. Její výše včetně reprezentativního příkladu s uvedením předpokladů použitých pro její výpočet je uvedena ve Smlouvě.

Smlouva o podnikatelské půjčce

Znamená: smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem za podmínek a způsobem stanoveným těmito VOP.

Verifikační platba

znamená převod částky ve výši 1 Kč (jedena koruna) z bankovního účtu Klienta na Účet věřitele, identifikované příslušným variabilním symbolem dle článku 3.7 těchto Obchodních podmínek. Věřitel je oprávněn Verifikační platbu započíst na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Klientem. Případná náhrada škody převyšující částku verifikační platby není tímto zápočtem dotčena. Verifikační platba se nevrací bez ohledu na to, jestli půjčka bude klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnuta.

Kód

se rozumí kód smlouvy vygenerovaný automaticky v algoritmu MD5 pomocí symbolů (unikátní a neměnná posloupnost symbolů (písmen nebo čísel), do které se zakóduje text podmínek smlouvy a rodné číslo zadané při registraci), který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci klienta a potvrzuje, že text smlouvy o půjčce je chráněn, a také slouží pro potvrzení/podepsání smlouvy o půjčce, tedy jako projev vůle klienta.

Uživatelské jméno a heslo

znamená generovanou kombinaci písmen abecedy a číslic, které slouží k identifikaci Klienta při vstupu do Klientské zóny a které Věřitel sdělí Klientovi po provedení Registrace.

Žádost o půjčku

znamená projev vůle Klienta – návrh na uzavření Smlouvy o půjčce – učiněný vůči Věřiteli prostřednictvím Klientské zóny, kterým Klient žádá o poskytnutí půjčky a uzavření Smlouvy o podnikatelské půjčce s Věřitelem za podmínek a způsobem stanoveným těmito VOP.

Půjčka

znamená peněžní prostředky, které jsou Klientovi poskytnuty v souvislosti s Klientovou podnikatelskou činností nebo samostatného výkonu povolání na základě Smlouvy o půjčce a těchto VOP a jejichž výše je vyjádřena částkou v korunách českých.

SMS

znamená krátkou textovou zprávu na registrované mobilní telefonní číslo Klienta od Věřitele s uvedením sdělované zprávy.

Celková splatná částka

znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě.

Den splatnosti

znamená: den splatnosti Úvěru uvedený ve Smlouvě nebo takovýto Den splatnosti změněný v souladu se Smlouvou.

Úrok

znamená odměnu Věřitele za poskytnutí půjčky, přičemž výše úrokové míry je blíže specifikována ve Smlouvě o podnikatelské půjčce.

Zprostředkovatel

znamená osobu pověřenou Věřitelem plněním některých úkolů v souvislosti s uzavíráním Smluv.

Žádost o prodloužení splatnosti.

znamená žádost o změnu Dne splatnosti doručenou Klientem Věřiteli v souladu s článkem 5.1 těchto Obchodních podmínek.

Zákon o ochraně osobních údajů

znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o opatřeních AML

znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o platebním styku

znamená zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úvodní ustanovení.

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti EM Investment s.r.o. (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást Smlouvy o podnikatelské půjčce (dále jen „Smlouva o půjčce“ či „Smlouva“) uzavírané mezi společností EM Investment s.r.o., IČ 24815250, se sídlem Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2, zapsanou v OR MS Praha, oddíl C, vložka 176824, (dále jen „Věřitel“), a podnikatelem, IČ a rodným číslem [Vaše rodné číslo] , v rámci jeho podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu jeho povolání (dále jen „Klient“) a upravují vztahy vzniklé mezi stranami v souvislosti s uzavřením Smlouvy o půjčce.

1.2. Pro případ rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení Smlouva o podnikatelské půjčce.

2. Klient, registrace, žádost o půjčku.

2.1. Klientem je fyzická osoba podnikatel, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je plně svéprávná, má sídlo na území členského státu Evropské unie, a která si zřídí na Internetových stránkách věřitele Internetový účet klienta, tj. provede řádně registraci podle následujících ustanovení.

2.2. Registraci je Klient oprávněn provést prostřednictvím Internetových stránek věřitele, a to tak, že vyplní registrační formulář, ve kterém uvede své jméno, příjmení, identifikační číslo (IČO), rodné číslo, adresu svého sídla, adresu pobytu (je-li odlišná od adresy sídla), Email Klienta, Telefon Klienta, Bankovní účet Klienta a další doplňující údaje vhodné k posouzení možnosti poskytnout Klientovi půjčku.

2.3. Nejpozději po vyplnění registračního formuláře podle čl. 2.2. VOP bude Klient seznámen se zněním těchto OP a doplňujících dokumentů. Pokud se zněním těchto dokumentů bude Klient bezvýhradně souhlasit, vyznačí takový souhlas pod registrační formulář a uvedené údaje stvrdí stiskem pole "Pokračovat". Uvedeným postupem Klient výslovně vyjadřuje:

- že se důkladně seznámil se zněním těchto VOP, jejich znění plně rozumí a jsou pro něho srozumitelná, souhlasí s nimi a vyjadřuje vůli uzavírat s Věřitelem za podmínek obsažených v těchto VOP Smlouvy o podnikatelské půjčce;

- že je podnikatelem, tedy že samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a že s Věřitelem jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání;

- že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl. 9. VOP, jakož i že uděluje Věřiteli souhlas, aby byl Věřitel oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti;

- že údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a pravdivé, že v době odeslání těchto údajů není v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Věřiteli za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů, jakož i že Klient souhlasí s oprávněním Věřitele ověřit údaje uvedené v registračním formuláři, a to prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků, telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na Telefon Klienta;

- Klient bere na vědomí, že mu od Okamžiku registrace Věřitel může telefonovat na telefonní číslo uvedené při registraci v pracovních hodinách společnosti Věřitele zveřejněných na Stránkách věřitele, a v případě porušení smluvních podmínek i mimo tyto vymezené hodiny. Dále dává Klient k Okamžiku registrace výslovný souhlas Věřiteli, aby zasílal obchodní informace na e-mailovou adresu uvedenou klientem v Uživatelském profilu a aby kontaktoval i jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených při Registraci nebo jiných údajů vztahujících se ke Klientovi, které Věřitel získal v souvislosti s plněním dle Smlouvy, respektive tímto účelem pověřil třetí osobu.

2.4. Uživatelský účet Klienta bude vytvořen po odsouhlasení VOP následujícím způsobem.

2.4.1. Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ klientu na stránce registrace se objeví Kód v algoritmu MD5, který také bude na Adresu elektronické pošty Klienta zaslán emailem.

2.4.2. Následně Klient zaplatí Společnosti Verifikační poplatek, v souvislosti se založením Uživatelského účtu ve výši 1,- Kč (slovy: jednu korunu). Verifikační poplatek je Klient povinen Společnosti uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Společnosti, a to s uvedením rodného čísla podnikatele jako Variabilního symbolu, a s poznámkou, kde uvede text „Potvrzuji sml. [zde Klient uvede Kód dle Odst. 2.4.1.].

2.4.3. Společnost po zaplacení Verifikačního poplatku odešle Klientovi jedinečné přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu. Na Telefonní číslo Klienta odešle ID Klienta (přihlašovací jméno do Uživatelského účtu) a na Adresu elektronické pošty Klienta odešle email s dočasným heslem pro přístup do Uživatelského účtu.

2.4.4. Klient po prvním přihlášení do Uživatelského účtu změní dočasně přidělené heslo na své vlastní tajné, které se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy střežit a utajovat. Okamžikem změny dočasného hesla na své vlastní Klient uzavírat jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce.

2.4.5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

2.4.6 Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Klientovi je vůči Společnosti účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Společnosti považovány za správné.

3. Věřitel.

3.1. Věřitel je oprávněn přezkoumat veškeré Údaje poskytnuté Klientem Věřiteli v rámci Žádosti o půjčku, jakož i veškeré další údaje o Klientovi, které obdrží a na základě vyhodnocení těchto údajů je oprávněn kdykoliv až do Okamžiku uzavření vzít návrh Smlouvy zpět. Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro zpětvzetí návrhu Smlouvy a neposkytnutí půjčky.

3.2. Společnost může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti VOP nebo z jednotlivé smlouvy o půjčce. V tomto případě okamžikem zrušení Uživatelského účtu Společnost odstupuje od Smlouvy, jak je blíže uvedeno v čl. 8. VOP. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti.

4. Uzavíraní jednotlivých smluv o půjčce.

4.1. Jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce se uzavírají písemně elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu smlouvy a určení osob, které smlouvu uzavřely, prostřednictvím elektronických prostředků, a to za použití formuláře pro uzavření jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce umístěného v rámci Uživatelského účtu, níže uvedenými postupy.

4.2. Žádost o půjčku učiní Klient tak, že v Internetovém účtu Klienta uvede požadovanou výši půjčky, o jejíž poskytnutí Věřitele žádá, kde jsou současně uvedeny údaje o splatnosti, výši úroku a poplatku za poskytnutí půjčky, přičemž Žádost o půjčku se považuje za podanou stisknutím pole Odeslat žádost. Odesláním Žádosti o půjčku Klient v souvislosti se svou podnikatelskou činností výslovně navrhuje Věřiteli uzavření Smlouvy o podnikatelské půjčce, na základě které by byla Klientovi poskytnuta půjčka v požadované výši, jíž se zavazuje vrátit spolu s Úrokem za podmínek stanovených těmito VOP, tedy Klient bezvýhradně vyjadřuje svou vůli uzavřít spolu s Věřitelem Smlouvu o půjčce a plnit řádně a včas závazky z této Smlouvy vyplývající.

4.3. Další podmínky a obsah jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce, podrobných informací o výši poskytovaných částkách jsou k dispozici v Uživatelském účtu. Tyto informace, včetně znění jednotlivé smlouvy o zápůjčce budou rovněž dále Klientovi poskytnuty prostřednictvím Uživatelského účtu před vlastním uzavřením jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce.

4.4. Odeslání výše uvedené žádosti o půjčku (právně závazného, písemného návrhu Smlouvy) bude zabezpečeno (podepsáno) osobním, jedinečným a tajným Heslem Klienta.

4.5. Poté, co bude Společnosti doručena žádost o půjčku, prostřednictvím Uživatelského účtu, Společnost posoudí platební schopnost (úvěruschopnost, bonitu) Klienta. Po prověření úvěruschopnosti Společnost, prostřednictvím Uživatelského účtu oznámí Klientovi, zda půjčku poskytne či ne.

4.6. Jednotlivá smlouva o podnikatelské půjčce je uzavřena okamžikem doručení sdělení Společnosti, prostřednictvím Uživatelského úctu, že půjčku poskytne dle předchozího odstavce 4.5.

4.7. V případě negativního výsledku prověření úvěruschopnosti Klienta, nedojde k uzavření jednotlivé smlouvy o půjčce a tyto informace o výsledku prověření bonity boudou Klientovi sděleny prostřednictvím Uživatelského účtu.

4.8. Doručení Žádosti o půjčku nezavazuje bezpodmínečně Společnost, aby požadovanou půjčku poskytla.

5. Další informace ohledně distančního způsobu uzavíraní smluv.

5.1. Pro uzavírání jednotlivé smlouvy o půjčce je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Jednotlivou smlouvu o půjčce bez současné fyzické přítomnosti Společnosti a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání jednotlivé smlouvy o půjčce. Společnost tímto poskytuje Klientovi následující informace.

5.2. Klient se zavazuje, že Smlouvu o podnikatelské půjčce, kterou od Věřitele obdrží dle čl. 4.5. VOP na vlastní náklad vytiskne, opatří svým podpisem, a na vlastní náklad zašle Věřiteli buď na adresu jeho sídla, nebo na email info@pujcka365.cz a to ve lhůtě 3 dnů od okamžiku, kdy Klient Smlouvu o půjčce obdrží dle čl. 4.5. VOP. V případě, že Klient nesplní tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit Věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5.3. Jednotlivé smlouvy o podnikatelské půjčce jsou po svém uzavření Společnosti archivovány a jsou Klientovi přístupné prostřednictvím Uživatelského účtu po celou dobu účinnosti smluv. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Klient kdykoli VOP a jednotlivé smlouvy o půjčce zobrazit, stáhnout do svého počítače nebo vytisknout. Klient má dále právo obdržet kdykoli během trvání Smluvních vztahů na svou žádost text VOP a Smlouvy o půjčce v elektronické podobě, a to emailovou adresu uvedenou pří registraci.

5.4. Společnost před uzavřením Jednotlivé smlouvy o půjčce s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta splácet půjčku, a to zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta a umístěných v Uživatelském účtu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Za tímto účelem Klient poskytne Společnosti přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet půjčku.

6. Splatnost půjčky, Výše měsíčních splátek a Úrok.

6.1. Na základě jedné Smlouvy o podnikatelské půjčce může být Klientovi poskytnuta půjčka ve výši a splatnosti zvolenou klientem. Připadne-li datum splatnosti na den pracovního klidu v České republice, považuje se za datum splatnosti Půjčky první následující pracovní den v České republice. Klient není oprávněn provést další Žádost o půjčku, dokud řádně nesplnil závazky vyplývající ze Smlouvy o podnikatelské půjčce, kterou již s Věřitelem uzavřel.

6.2. Klient provádí veškeré platby, které je povinen uhradit Věřiteli na základě Smlouvy o podnikatelské půjčce, na Bankovní účet Věřitele, a to pod variabilním symbolem shodným s identifikačním číslem Klienta. Neuvede-li Klient variabilní symbol, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na Bankovní účet Věřitele.

6.3. Výše roční Úrokové míry je závislá na výši poskytnuté půjčky a na Klientem zvolené délce celkové splatnosti půjčky.

7. Opožděné platby a sankce.

7.1. V případě, že se Klient dostane do prodlení se splacením půjčky, zaplatí Věřiteli úroky z prodlení ve výši 2 % denně z dlužné částky, a to jen za prvních třicet (30) kalendářních dnů trvání prodlení.

7.2. Jedná třicátý (31) den trvání prodlení Dlužníka se splacením půjčky zaplatí Dlužník Věřiteli poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním ve výši 3000,00 Kč, což pokrývá škody vzniklé Věřiteli vynaložením nákladu na vymáhání pohledávky před podáním žaloby k soudu, a to konkrétně.

7.2.1. administrativní činností spojené se správou pohledávky.

7.2.2. náklady na údržbu Uživatelského účtu a Úložiště elektronických dokumentů pro případ dokazování v následném soudním sporu.

7.3. Náklady na sepsání a odeslání výzvy k úhradě na 31 ( 200,- Kč) a 50 (200,-Kč) den prodlení.

7.4. Sankce dle odstavců 7.1 - 7.3 jsou konečné a další se neuplatňují.

7.5. Zaplacením sankci není dotčena povinnost Klienta zaplatit Věřiteli zákonné úroky z prodlení z dlužných peněžních částek.

7.6. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele, splátky hrazené 1 Klientem budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. Poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky, 2. Úroky z prodlení, 4. Úrok, 5. Půjčka.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran.

8.1. Klient je povinen neprodleně oznámit Věřiteli změny jakýchkoliv údajů, které poskytl během Registrace, a to nejpozději do 3 (tří) dnů po provedených změnách.

8.2. Klient se zavazuje s náležitou pečlivostí zajistit, aby se důvěrné údaje Klienta (zejména e-mailové adresy a hesla a ostatní přihlašovací údaje) nedostaly do dispozice třetích stran. Klient je povinen používat pouze zabezpečené elektronické prostředky komunikace a nástroje přenosu dat. Věřitel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti se zpřístupněním uživatelského účtu Klienta třetím osobám zaviněním Klienta.

8.3. Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy, a to oznámením věřiteli. V případě odstoupení Klienta dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek je Klient povinen do 30 dní splatit načerpanou jistinu Půjčky společně s úrokem ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla půjčka čerpána, do dne, kdy je jistina Půjčky splacena. Klient je povinen v případě odstoupení dle tohoto článku 8.3 těchto Obchodních podmínek Věřiteli uhradit náhradu nevratných poplatků zaplacených Věřitelem Orgánům veřejné správy a to bezodkladně po doručení oznámení o odstoupení.

8.4. Věřitel má, mimo jiné, právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

i) Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než čtrnáct dní;

ii) Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo v jakémkoliv ohledu zavádějící;

iii) Pokud bude mít třetí strana vůči Klientovi právo, které by mohlo, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho dluhy a povinnosti ze Smlouvy;

iv) U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi podán insolvenční návrh;

v) Klient odvolal svůj souhlas udělený podle článku 9.3, 9.7 a 9.10 těchto Obchodních podmínek.

8.5. V případě odstoupení Věřitele od Smlouvy v souladu s článkem 8.4 těchto Obchodních podmínek se veškeré částky splatné Klientem Věřiteli dle Smlouvy stávají okamžitě splatnými.

8.6. Kterákoliv částka splatná Klientem Věřiteli dle Smlouvy může být ze strany Věřitele k okamžiku její splatnosti předmětem zaokrouhlení ponížením až do maximálního rozdílu oproti původní částce ve výši 1 Kč. Provedení tohoto zaokrouhlení se považuje za vzdání se práva Věřitele na úhradu částky rozdílu mezi zaokrouhlenou a skutečnou splatnou částkou.

8.7. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě nezbavuje Klienta povinnosti splnit povinnosti a dluhy stanovené Smlouvou, ani povinnosti nahradit Věřiteli případnou škodu.

8.8. Při použití komunikačních prostředků smluvními stranami v průběhu trvání Smlouvy není Věřitel odpovědný za jakoukoliv ztrátu, která byla způsobena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, která zabezpečují příslušné služby.

9. Ujednání o zpracování osobních údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

9.1. Klient bere na vědomí, že Věřitel zpracovává Údaje, které Věřiteli poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi Klientem a Věřitelem poskytne, a to pro účel realizace smluvního vztahu spočívajícího v poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Věřitele, zejména pak k plnění povinností dle Smlouvy, a pro plnění další úkolů jako je prevence podvodného jednání a analýza rizik, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, analýza produktu a vývoj nových produktů a pro účely výzkumu trhu a reklamy.

9.2. Pro účel plnění smlouvy (zahrnující účel identifikace Klienta dle Zákona o opatřeních AML) jsou zpracovávány následující identifikační Údaje Klienta: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, adresa sídla, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu, IČO a rodné číslo. V případě, že Klient s poskytnutím těchto svých Údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah Údajů je Věřitel oprávněn zpracovávat za účelem archivace a ochrany svých práv v případě sporu s Klientem nebo prokázaní plnění veřejnoprávních povinností (zejména řízení na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní).

9.3. Klient souhlasí, že pro účel hodnocení úvěruschopnosti/bonity Klienta jsou zpracovávány následující Údaje Klienta: informace o tom, zda a z jakého důvodu mezi Klientem a Věřitelem došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy.

9.4. Klient bere na vědomí, že je Věřitel je oprávněn zpracovávat Údaje, které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby a údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a které Klient sdělil či sdělí Věřiteli (případně prostřednictvím třetích osob), nebo které Věřitel získal či získá v souvislosti s žádostí, uzavřením plněním, případně neplněním Smlouvy, nebo v souvislosti se zajištěním splnění dluhů a povinností Klienta dle Smlouvy, konkrétně zejména: údaje o příjmu, údaje o oboru činností, údaje o majetkových poměrech Klienta, údaje o zůstatcích a pohybech na bankovním účtu klienta za poslední období, údaje vypovídající o Klientových finančních závazcích a o jejich plnění, osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s Věřitelem a o dalším plnění dluhů a povinností ze strany Klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce.

9.5. Klient bere na vědomí, že Věřitel je na základě zákona – ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Klientovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dále oprávněn zpracovávat Údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Klienta.

9.6. Klient souhlasí se zpracováním Údajů, které Věřitel v průběhu smluvního vztahu získá, nad rámec zpracování podle 9.4 (včetně Údajů uvedených v bodě 9.2), za účelem nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a případné neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu 10 let od Okamžiku registrace, pokud nedojde k uzavření Smlouvy, anebo na dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho skončení, lze jej však kdykoliv odvolat.

9.7. Klient bere na vědomí, že Věřitel je na základě zákona – ustanovení § 11 a násl. dle Zákona o opatřeních AML, za účelem ověření identifikace Klienta oprávněn získat a zpracovávat kopii občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu. Věřitel zpracovává kopii občanského průkazu jedním nebo více z následujících způsobů, pokud dochází k ověření identifikace Klienta s využitím Verifikační platby: (i) snímek občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu prostřednictvím fotoaparátu nebo webové kamery ovládané Klientem; (ii) upload kopie občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu, kterou Klient předtím vytvořil jiným způsobem; (iii) odeslání Věřiteli kopie občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu e-mailem.

9.8. Klient souhlasí, že Věřitel v souladu se Zákonem o opatřeních AML, za účelem ověření identifikace Klienta získá a bude zpracovávat kopii jeho občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu.

9.9. Klient bere na vědomí, může Věřitel nahlížet do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta, pokud je to nezbytné pro posouzení jeho schopnosti splácet podnikatelskou půjčku.

9.10. Klient souhlasí, že za účelem ochrany svých majetkových práv, Věřitel před uzavřením Smlouvy může využívat informace z dlužnických registrů, konkrétně z registru EUCB - European United Credit Bureau. Poskytnutí Údajů pro tento účel není povinné. Dlužnické registry jsou využitelné i pro ochranu práv třetích osob i samotného Klienta při ověřování jeho platební historie dalšími subjekty. Toto zpracování rovněž může obvykle probíhat pouze na základě souhlasu Klienta, jestliže oprávnění dalších subjektů k přístupu do těchto registrů nevyplývá ze zvláštního zákona. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

9.11. Věřitel Údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

9.12. Za příjemce jsou považováni i zpracovatelé Údajů.

Zpracovatelé a příjemci Údajů

9.13. Kopie občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu bude v případě dle bodů 9.9 (ii), (iii) postoupena ke zpracování a uložení s cílem ověření pravosti dokumentu a archivaci zpracovateli - společnosti UAB "EGROUP EU", Kursiu st. 7, LT-48107 Kaunas Lithuania, Company code 301867534. na základě tzv. Standardních smluvních doložek publikovaných Evropskou komisí zajišťujících odpovídající ochranu ke zpracování předaných Údajů v souladu se standardy EU.

9.14. Věřitel Údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

9.15. Za příjemce jsou považováni i zpracovatelé Údajů

Ostatní ujednání ke zpracování Údajů

9.16. Věřitel Údaje zpracovává v rozsahu, v jakém mu byly ze strany Klienta poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi Klientem a Věřitelem nebo v rozsahu, v jakém je Věřitel shromáždil v souladu s obecně závaznými právními předpisy jinak.

9.17. Způsob zpracování Údajů je automatizovaný a manuální.

9.18. Není-li u konkrétního účelu uvedeno jinak, je zpracování Údajů dobrovolné a souhlas Klienta se zpracováním Údajů dle tohoto článku 9 je udělen na dobu určitou počínaje Okamžikem registrace a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou. U Klientů, se kterými nebyla uzavřena Smlouva, budou nad rámec doby potřebné pro zpracování a posouzení žádosti o půjčku zpracovávány pouze Údaje dle bodů 9.3 a 9.5

Práva a povinnosti Klienta

9.16. Klient má možnost jednotlivé souhlasy dle tohoto článku 9 těchto Obchodních podmínek kdykoliv odvolat; bere přitom na vědomí, že takové odvolání může mít následky uvedené v článku 8.4

9.17. Klient se zavazuje Údaje pravidelně aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby Věřitel provedl opravu nepřesných Údajů.

9.18. Klient prohlašuje, že byl v souladu s § 11 Zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení o:

i) právu na informace od Věřitele o tom, jak a k jakým účelům jsou jeho osobní údaje zpracovávány (může být zpoplatněno do výše nákladů na poskytnutí informace); Věřitel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta;

ii) tom, že pokud dojde ze strany Věřitele k porušení povinností uložených Zákonem o ochranně osobních údajů, má právo při splnění zákonných podmínek žádat Věřitele, (i) aby se Věřitel zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly Údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;

iii) o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů Registrem EUCB

10.1. Okamžikem registrace Klient ve smyslu Zákona o ochranně osobních údajů dále uděluje Věřiteli pro případ, že to nebude nezbytné dle článku 9.10 souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním informací a údajů týkajících se jeho osoby, přičemž v ostatních případech uvedené nakládání bere na vědomí, a to (i) v rozsahu uvedeném v Poučení o nebankovního registru klientských informací European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”).

i) dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci nebankovního registru EUCB;

ii) tomu, EUCB vytvořil informační soubor osobních údajů Klienta od všech členských společností, případně též společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji Klienta (např. údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru osobních údajů Klienta provádělo statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Klienta;

iii) tomu, aby (i) EUCB osobní údaje Klienta (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti Klienta) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům registru EUCB), tedy i Věřiteli, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro tento registr, a osobní údaje Klienta zpřístupnilo ve formě úvěrových zpráv včetně tzv. score, na základě žádosti uživatelům EUCB, tedy i Věřiteli. iv) tomu, aby Věřitel získával informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta;

v) tomu, aby všichni oprávnění uživatelé registru EUCB, kterým byly zpřístupněny osobní údaje Klienta, tyto používali, a to případně spolu s dalšími osobními údaji Klienta, jež oprávněně zpracovávají,

a to za účelem:

i) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Věřitelem;

ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů EUCB o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta;

iii) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů EUCB, a to i opakovaně;

iv) ochrany práv Věřitele a ostatních (i) členů registru EUCB.

10.2. Klient dále prohlašuje, že souhlas uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje Okamžikem registrace a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou.

10.3. Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má Klient právo souhlas dle těchto Obchodních podmínek kdykoliv odvolat.

10.4. Klient dále prohlašuje, že se detailně seznámil s dokumentem „POUČENÍ o registru EUCB jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro registr EUCB definice dalších osobních údajů Klienta, které mohou vzniknout při zpracování, popis fungování registru identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům Klienta při jejich zpracování a poučení o právech Klienta (dle § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů) a nárocích (dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů Klienta v rámci registru EUCB.

11. Důvěrnost a předání osobních údajů.

11.1. Veškeré informace o Klientovi, včetně jeho Údajů, obdržené Věřitelem v souvislosti se Smlouvou jsou považovány za důvěrné. Informace o Klientovi Věřitel poskytuje pouze dle požadavků platných právních předpisů.

11.2. Klient k Okamžiku registrace potvrzuje a souhlasí s tím, že Věřitel přidá ke své databázi Údaje Klienta, jež má k dispozici (veškeré údaje, které Klient poskytl při Registraci, nebo které Věřitel získal v souvislosti se Smlouvou). Klient souhlasí s tím, že tyto údaje budou moci být předány třetím osobám, které přímo nebo nepřímo získaly nebo získají podstatnou účast ve společnosti Věřitele nebo v nichž Věřitel získal přímou nebo nepřímou účast.

11.3. Věřitel má právo bez dalšího poskytnout informace o Klientovi za účelem jejich zpracování společnosti UAB "EGROUP EU", Kursiu st. 7, LT-48107 Kaunas Lithuania, Company code 301867534 a dalším obchodním partnerům Věřitele zajišťujícím zpracování osobních údajů Klienta.

11.4. Klient bere na vědomí, že Věřitel může v případě potřeby předat osobní údaje dalším subjektům jako zejména například inkasním společnostem nebo společnostem zajišťujícím hodnocení bonity a bankám za účelem posouzení bonity, prevence podvodů nebo vymožení dluhů.

11.5. Klient bere na vědomí, že výše uvedení příjemci osobních údajů nemusejí být v zemích EU a zemích zajišťujících adekvátní ochranu osobních údajů. Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů v případě předání jakémukoli z uvedených příjemců však bude vždy zajištěna v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

12. Ostatní ujednání.

12.1. Smlouva je uzavřena při On-line registrace prostřednictvím Stránek věřitele.

12.2. Smlouva se řídí českým právem.

12.3. Smlouva je platná a účinná až do okamžiku kdy budou veškeré dluhy Klienta vůči Věřiteli ze Smlouvy splněny a další takové dluhy nemohou vzniknout.

12.4. Pokud některé ustanovení Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením formou dodatku ke Smlouvě, které co nejvíce odpovídá původnímu obchodnímu záměru smluvních stran.

12.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 1978 Občanského zákoníku, tedy že marné uplynutí lhůty k plnění nemá ani v případě, kdy je taková dodatečná lhůta označena jako konečná, za následek automatické odstoupení od Smlouvy.

12.6. Klient potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout podle Smlouvy, souhlasí s podmínkami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení Smlouvy z důvodu hrubého nepoměru plnění.

12.7. Pokud se po uzavření Smlouvy změní okolnosti tak, že se plnění Klienta podle Smlouvy stane obtížnější, např. v důsledku zhoršení finanční situace Klienta nebo v důsledku změny situace na finančních trzích, přebírá na sebe Klient nebezpečí takové změny okolností a taková změna nemá vliv na jeho dluhy a povinnosti ze Smlouvy.

12.8. Smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. Klient je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Věřitele. Věřitel je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě i bez souhlasu Klienta.

12.9. Pokud smluvní strany nejsou schopné vyřešit jakýkoliv spor v souvislosti se Smlouvou smírně, budou příslušnými k projednání tohoto sporu (včetně sporů týkajících se nesmluvních nároků v souvislosti se Smlouvou) obecné soudy České republiky.

13. Důležitá ujednání.

Právní předpisy požadují, aby Věřitel důkladně seznámil Klienta s důležitými podmínkami úvěrového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy. Klient potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání mezi ním a Věřitelem, která jsou obsažena v předchozích článcích těchto Obchodních podmínek, a že jim rozumí, a výslovně prohlašuje, že tato ujednání přijímá jako podmínky úvěrového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy:

a) Klient pří On-line registrace k Okamžiku registrace k Okamžiku uzavření Věřiteli potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení Smlouvy včetně přílohy, přílohy Obchodní podmínky která tvoří nedílnou součást Smlouvy, souhlasí s ní, považuje je za závaznou a souhlasí, aby Věřitel plnil svou povinnost poskytnout peněžní prostředky bezprostředně po uzavření Smlouvy k témuž okamžiku Klient Věřiteli prohlašuje, že s dostatečným předstihem před Okamžikem uzavření důkladně se seznámil s předsmluvními informacemi, a rozumí jejích obsahu;

b) Věřitel je oprávněn přezkoumat veškeré Údaje poskytnuté Klientem Věřiteli v rámci Registrace, jakož i veškeré další údaje o Klientovi, které obdrží a na základě vyhodnocení těchto údajů je oprávněn kdykoliv až do Okamžiku uzavření vzít návrh Smlouvy zpět;

c) Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro zpětvzetí návrhu Smlouvy a neposkytnutí půjčky, pokud není důvodem neposkytnutí půjčky výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta;

d) Věřitel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, odmítnout poskytnutí půjčky. O odmítnutí poskytnout půjčky je Věřitel povinen bezodkladně informovat Klienta. Rozhodnutí o odmítnutí není Věřitel povinen zdůvodnit, pokud není důvodem neposkytnutí půjčky výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta;

e) uzavřením Smlouvy žádá Klient Věřitele o poskytnutí půjčky a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vystavení Potvrzení věřitele;

f) pokud Věřitel nevystaví žádné Potvrzení věřitele, a tudíž Smlouva nenabyde účinnosti, Věřitel není povinen Klientovi půjčku poskytnout. Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro nevystavení Potvrzení věřitele a neposkytnutí půjčky, pokud není důvodem nevystavení Potvrzení věřitele a neposkytnutí půjčky výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele;

g) pokud Věřitel obdrží od Klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se považuje za přijatou až okamžikem její řádné identifikace;

h) v případě prodlení Klienta se splacením jakékoliv částky splatné dle Smlouvy přesahujícím třicet dnů, je Věřitel oprávněn pověřit vymáháním splatné částky jakoukoliv třetí osobu. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré reálně vynaložené a dokladované náklady spojené s pověřením a angažováním třetí osoby k vymáhání částky dlužné Klientem;

ch) Věřitel má, mimo jiné, právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

i) Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než třicet dní;

ii) Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo v jakémkoli ohledu zavádějící;

iii) Pokud bude mít třetí strana vůči Klientovi právo, které by mohlo, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho dluhy a povinnosti ze Smlouvy;

iv) U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi podán insolvenční návrh.

i) Klient odvolal svůj souhlas udělený podle těchto Obchodních podmínek;

j) v případě odstoupení Věřitele od Smlouvy, veškeré částky splatné Klientem Věřiteli dle Smlouvy stávají se okamžitě splatnými;

k) zaplacení jakékoliv smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě nezbavuje Klienta povinnosti splnit povinnosti a dluhy stanovené Smlouvou, ani povinnosti nahradit Věřiteli případnou škodu;

l) Pokud Klient poruší svou povinnost neprodleně oznámit Věřiteli změny telefonního čísla a e-mailu nejpozději do 3 (tří) dnů po provedených změnách, je povinen nahradit Věřiteli jakoukoli případnou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikne;

m) Věřitel je oprávněn (i) uvědomit Klienta o výsledku posouzení Žádosti o prodloužení splatnosti; a (ii) zaslat Klientovi informaci o splacení úvěru výlučně prostřednictvím krátké textové zprávy na registrované telefonní číslo Klienta, nebo rovněž telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského profilu;

n) Okamžikem registrace Klient ve smyslu Zákona o ochranně osobních údajů uděluje Věřiteli souhlasy se zpracováním Údajů, resp. zpracování bere na vědomí;

o) Klient dále prohlašuje, že souhlas se zpracováním Údajů Věřitelem dle článku 9 těchto Obchodních podmínek uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje Okamžikem uzavření a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou;

p) Klient dále prohlašuje, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Registrem EUCB a dle článku 10 těchto Obchodních podmínek uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje Okamžikem uzavření a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou;

q) Výše těchto paušálních poplatků za upomínku v případě prodlení je určena s ohledem na vynaložené náklady Věřitele (vedle dalších účelně vynaložených nákladů);

r) Předsmluvní informace, které Klient obdržel v souvislosti s prodloužením, se stávají součástí smlouvy jakožto její příloha a její nedílná součást, a údaje v nich obsažené (splatnosti, RPSN, délka půjčky a celkové náklady apod. ostatní zákonem vyžadované údaje) jsou řádnou informací o obsahu Smlouvy (a to i v případě, že tak nejsou označeny).

Přečetl(a) jsem a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínky Smlouvy o podnikatelské půjčce